Technologia

Człowiek prawie ciągle potrzebuje pomocy swych bliźnich i na próżno szukałby jej jedynie w ich życzliwości. Jest bardziej prawdopodobne, że nakłoni ich do pomocy, gdy potrafi przemówić do ich egoizmu i pokazać im, że jest dla nich samych korzystne, by zrobili to, czego od nich żąda.

Adam Smith (1723-1790)

Kilka ciekawostek dotyczących produkcji kontenerów elastycznych:

– grubość igły w maszynie szyjącej to 4,3 [mm],
– pojedyncza wytrzymałość taśmy uchwytowej dla worka o maksymalnym bezpiecznym załadunku 1000 [kg] to 1250 [kg],
– taśma uchwytowa wykonana z multifilamentu składa się ze 123 nici jedwabiu polipropylenowego o wytrzymałości 2000DN każda, gdzie 1[DN] to 7[g],
– nić którą łączy się worek i uchwyty jest skręconą tasiemką fibrylizowaną, ta multifilamentowa potrafi się przepalić w igle przy szyciu, dlatego używa się skręconej tasiemki,
– fibrylizacja tasiemki polega na jej wzdłużnym pocięciu, tak aby przy skręceniu i wysokim naprężeniu nie dochodziło do napięć wewnętrznych, które zmniejszały by jej wytrzymałość,
– maszyna szyjąca w niektórych przypadkach przeszywa grubość 2,5 cm polipropylenu,
– niestety nie ma również problemów z przeszyciem kciuka,
– każdy szew w korpusie worka jest podwójny, pierwszy odpowiada za siłę połączenia, a drugi za bezpieczeństwo towaru w worku,
– worek nie zawsze musi być szczelny, przy niektórych towarach lepiej gdy jest pewien kontrolowany margines – towary przy gorącym zasypie,
– dziennie przerabiane jest ponad 6 ton polipropylenu w różnej postaci,
– taśma multifilamentowa jest wytrzymalsza na zrywanie od rafii (przy podobnych gramaturach), ale mniej odporna na przecinanie,
– jedna maszyna łącząca korpus dziennie potrafi przeszyć odległość 1700 metrów samego ściegu,
– wszystkie cięcia odbywają się na gorąco,
– oznaczenie SF – safety factor oznacza jakie worek maksymalne przeciążenia powinien wytrzymać i tak dla worka SWL 1000 [kg] i SF: 5:1 wytrzymałość graniczna to 5000 [kg],
– wytrzymałość zależy w głównej mierze od użytych półfabrykatów, ale ogromny wpływ ma również ostrość igieł w maszynach szyjących.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "LIBAMIX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowania z Funduszy Europejskich pn.,,Dotacja na kapitał obrotowy dla PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO-USŁUGOWEGO "LIBAMIX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ."

Kwota projektu: 226 914,12 zł

Opis: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).